languageLanguage

Select Language

Stores

Online Stores

Purchase at one of the following online stores.

Amazon (Size L)

Amazon (Size M)

Amazon Singapore(Size L)

Amazon Singapore(Size M)

Tower Records

e-earphone

Yodobashi Camera

BIC Camera

Joshin

Miyaji Gakki

Try mimimamo!

Try on and experience mimimamo at the following stores.

 • Tower RecordsSapporo Pivot, Shibuya, Shinjuku, Towermini Shiodome, Yokohama Vivre, Nagoya Parco, Nagoya Kintetsu Pass'e, Umeda Osaka Marubiru, and Fukuoka Parco
 • e-earphoneAkihabara, Gaming AKIBA, Osu (Nagoya), Osaka-Nipponbashi, and Sendai Ekimae,

Physical Locations

Purchase at one of the following stores.

 • Tower RecordsSapporo Pivot, Shibuya, Shinjuku, Towermini Shiodome, Yokohama Vivre, Nagoya Parco, Nagoya Kintetsu Pass'e, Umeda Osaka Marubiru, and Fukuoka Parco
 • e-earphoneAkihabara, Gaming AKIBA, Osu (Nagoya), Osaka-Nipponbashi, and Sendai Ekimae,
 • Yodobashi CameraAll stores (excluding some stores)
 • BIC CameraAll stores (excluding some stores)
 • Furuhon IchibaKadoma, Hokima, Takenotsuka, Kawaguchi Ikari, Nada, Fukaya, Higashi Sumiyoshi, and Nishi Ojima Ekimae
 • Furu1Kawagoe Clair Mall
 • Book SquareThe Market Place Higashi Yamato
 • Miyaji GakkiKanda
 • EdionHiroshima Main Store
 • TsukumoIkebukuro

Overseas

Super Stretch Headphone Cover